MaCom
[ English ]
 
Produkter Systemudvikling Projektledelse Om MaCom HomeSitemapKontakt MaCom

Fordele

Adgangen til Lectio er delt op således at Administration, skemalægger, lærere og elever har hver deres adgangsniveau.Eleverne

Alle kan hele tiden se alle elevers og læreres aktuelle skemaer samt se status for afholdte lektioner for alle hold, både hjemmefra og på skolen.

Lærerne

Lærerne kan ligeledes hjemmefra eller på skolen selv oprette lektioner, ekskursioner m.m. for deres hold samt selv bytte lektioner i skemaet med en kollega eller evt. fællestime med et andet hold m.m. Læreren kan booke lokaler og andre ressourcer som f.eks. AV-udstyr. Læreren kan desuden holde regnskab med sine modultimer og arbejdsmarkedstimer. Lærerne har derudover de samme muligheder som eleverne.

Skemalæggerne

Skemalæggerne har mulighed for at se eventuelle problemer i skemaet, som hvis en elev, lærer, lokale eller ressource er booket flere gange. Omvendt kan skemalæggerne også se de lektioner der mangler en lærer eller et lokale. Skemalæggerne har således mulighed for at rette fejl i skemaet inden de opstår i virkeligheden. Skemalæggerne har derudover de samme muligheder som lærerne og eleverne.

Administratorerne

Administratorerne kan importere skemadata fra GAS, tildele adgangsrettigheder og passwords samt oprette nye ressourcer m.m. Administratorerne har derudover de samme muligheder som skemalæggerne, lærerne og eleverne.


  Tilmeld gymnasium til Lectio her.

  Se produktblade for Lectio her.

  Se mere på www.lectio.dk.


Få mere at vide på telefon: 33 79 79 00 eller e-mail: lectio@macom.dk

MaCom A/S - Vesterbrogade 48, 1. - DK-1620 København V - Tel: +45 33 79 79 00 - Fax: +45 33 79 79 84 - E-mail: mail@macom.dk