Pressemeddelelse                                                                            København d. 28. juli 2004

 

Gymnasier it-parate til reformen

 

Allerede nu, et år før den iværksættes, er 30 af landets 150 gymnasier forberedt it-mæssigt på den kommende reform. Efter sommerferien vil 15.000 elever og deres lærere møde et gymnasium, hvor it-systemet Lectio anvendes til at vise individuelle skemaer, forsømmelsesoversigter, karakterer, undervisningsbeskrivelser etc.

 

Med den nye gymnasiereform bliver kravet om adgang til information øget, når et lærerteam knyttet til en bestemt studieretning skal samarbejde. På en lang række gymnasier er man allerede forberedt it-mæssigt på den situation. Lærerne kan sidde hjemme og via internettet finde mulige vikarer blandt kollegerne, bestille lokaler og undervisningsmidler og give karakterer. På en del skoler er der blevet opsat pc’er i klasselokalerne, så læreren kan registrere elevernes fravær direkte i timen. Det betyder, at eleverne hele tiden har en opdateret oversigt over deres forsømmelser og samtidig kan se en beskrivelse af, hvad der er foregået i timen, og hvad de er gået glip af.

 

Direktør Martin Holbøll fra MaCom A/S udtaler:

”Da Lectio startede for et år siden med opdaterede personlige skemaer, forudsagde vi, at i forbindelse med idriftsættelsen af den nye gymnasiereform i 2005, ville alle gymnasier tilbyde en service á la Lectio, når vi går væk fra det klassiske ugeskema og over til en øget brug af projektarbejdsformen. Den forudsigelse tror jeg kommer til at holde stik, idet der allerede nu er 30 af landets gymnasier, der er klar med Lectio.”

 

”Alene det faktum at skolerne slipper for besværet med at skulle rode med egne servere, samt det at de kan komme gratis i gang og afprøve Lectio, tror jeg vil gøre at mange flere kommer i gang i løbet af det kommende år”, slutter Martin Holbøll.

 

En undersøgelse på Nørre Gymnasium viste før sommerferien stor tilfredshed blandt lærerne, idet alle lærere stemte for at forsætte med Lectio, og blot to af lærerne mente, at de havde behov for lidt opfølgende instruktion. Fra andre skoler er meldingen, at de har kunnet starte op med Lectio helt uden at give lærerne kurser, for som en lærer udtaler ”man får jo heller ikke kursus i at gå ind på DSB’s hjemmeside og bestille en billet.”. Og meldingen fra eleverne er, at de kan finde ud af det med det samme.

 

 

Lectio er oprindeligt udtænkt af lektor Einar Poulsen, der gennem sine 30 år som gymnasielærer har fået et solidt kendskab til gymnasieverdenen og dens forskellige faggrupper og brugere. Systemet er udviklet af MaCom A/S.

 

Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. MaCom beskæftiger sig med systemudvikling og undervisning. MaCom er Microsoft Certified Partner og Oracle Partner.

 

 

Læs mere om:

Lectio

www.lectio.dk

Gymnasiereformen

http://www.uvm.dk/nyheder/gymnasiereform/oversigt.htm?menuid=152510

MaCom A/S

www.macom.dk

Yderligere oplysninger:

MaCom A/S

Direktør Martin Holbøll

Telefon: 33 79 79 00

E-mail: martin@macom.dk